GDAŃSKA FUNDACJA OŚWIATOWA

Pełnia Edukacji

Realizujemy autorskie inicjatywy oraz oferujemy kompleksowe rozwiązania zapewniające najwyższą jakość edukacji.

W naszych szkołach, przedszkolach i poradniach tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko,
w którym dzieci i młodzież w pełni rozwijają swój potencjał w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku.

W oparciu o nasze wartości, kompetencje i zaangażowanie całego zespołu dbamy o to, by rozwój ten był wszechstronny i zrównoważony.

WARTOŚCI GFO

I.  Szacunek:

1.  Uznanie podmiotowości i indywidualności każdego człowieka.
2.  Traktowanie wszystkich z życzliwością i empatią.
3.  Tolerancja i otwartość na różnorodność.
4.  Relacje oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu.

II.  Odpowiedzialność:

1.  Obowiązek dbałości o wypowiadane słowa, podejmowane działania oraz wspólne dobro i środowisko.
2.  Świadomość tego, że gdy popełniamy błędy, należy je naprawić.
3.  Wartość zarówno na poziomie osobistym jak i zespołowym.

III.  Autonomia:

1.  Możliwość dokonywania samodzielnych wyborów.
2.  Kształtowanie swojej ścieżki rozwoju.
3.  Wolność myślenia i wyrażania siebie.

IV.  Zaangażowanie:

1.  Proaktywność i gotowość do działania.
2.  Przekonanie, że to, co i jak robimy, ma znaczenie.
3.  Poszukiwanie obszarów do doskonalenia i rozwoju.


Tworzymy Społeczność, w której wszyscy identyfikują się z przyjętymi wartościami.