Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku

oraz Międzynarodowa Szkoła w Gdańsku otrzymały akredytację IB World School 060020.

www.ibo.org

pyp programme logo en

 

Wychowanie przedszkolne to pierwszy, niezwykle ważny, etap edukacji każdego dziecka. International Preschool of Gdansk to międzynarodowe środowisko, w którym poprzez zróżnicowaną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zdolności ofertę pragniemy zapewnić dzieciom najlepszy i wszechstronny rozwój.

ulotka02

 

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są w języku angielskim przy zapewnieniu realizacji polskiej podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN. Język angielski towarzyszy dzieciom w przedszkolu przez cały dzień, podczas zajęć dydaktycznych, zabaw, spacerów, posiłków. Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka, ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Dzieci dwujęzyczne posiadają większą umiejętność koncentracji, lepiej radzą sobie z matematyką oraz z nauką czytania, którą wspomagamy stosując metodę Jolly Phonics.


W związku z naszym doświadczeniem w pracy z  nowoczesnymi , kreatywnymi metodami pracy, rozpoczęliśmy proces wdrażania Primary Year Programme. Celem programu jest takie kierowanie rozwojem dziecka, by rozwijać w nim 10 postaw profilu IB. Kształtują one człowieka: badającego, wszechstronnego, samodzielnego, komunikującego się, odpowiedzialnego, otwartego, opiekuńczego, podejmującego ryzyko, zrównoważonego, refleksyjnego.


ulotka05

W naszym przedszkolu poza tym, iż korzystamy z różnych metod pracy stymulujących harmonijny rozwój  każdego dziecka, wspieramy je w poznawaniu świata. Ważnym elementem naszej pracy są częste wycieczki edukacyjne  oraz organizowanie regularnych imprez i wydarzeń, które wspomagają proces edukacyjny. Elementy te uzupełniają projekty, które w danym momencie są realizowane.

Podczas pracy zapewniamy rodzicom indywidualne podejście do ich dziecka i wspieramy zarówno dziecko jak i rodziców w pokonywaniu nowych wyzwań. W celu pełniejszej indywidualizacji, wybrane zajęcia prowadzone są w małych grupach – uczestniczą w nich dzieci w zależności od swoich upodobań, indywidualnych zdolności i potrzeb. Jedną z takich form pracy są Learning Stations, metoda pracy polegająca na indywidualnej pracy dziecka z danym materiałem czy narzędzie pracy.


By rozwój naszych wychowanków przebiegał jak najbardziej harmonijnie, w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym wspiera nas  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek”.  Współpraca ta daje nam możliwość nie tylko szybkiego i sprawnego reagowania na pojawiające się trudności, ale i  jest szansą na wsparcie dzieci w rozwoju ich indywidualnych zdolności i talentów. Dzięki obecności specjalistów z dziedziny logopedii i pedagogiki, dajemy naszym dzieciom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, a obecność psychologa oraz stały jego kontakt z opiekunem grupy sprawia, iż proces adaptacyjny w przedszkolu przebiega sprawnie i bez niepotrzebnego niepokoju rodziców.

ulotka01


W pracy z dzieckiem zawsze pamiętamy o nadrzędnej roli zabawy, która jest naturalną formą aktywności i zdobywania wiedzy o świecie. Wokół przedszkola znajdują się zielone tereny, dwa place zabaw, piękny trawnik, jak i duże boisko oraz ogródek botaniczny.

 

ulotka03Oferujemy bogatą ofertę zajęć ruchowych (w tym gimnastyka korekcyjna), które odbywają się zarówno na świeżym powietrzu, jak i wewnątrz przedszkola (posiadamy salę gimnastyczną oraz salę do tańca).  Bogatą ofertę zajęć sportowych uzupełniają zajęcia rozwijające kreatywność oraz innowacyjność. W naszym planie dnia znajdziemy również przestrzeń na dramę, sensoplastykę, lekcję w naszej bibliotece, a korzystając z nowych technologii wprowadzamy elementów języka hiszpańskiego.  Zajęcia dydaktyczne są odpowiednio zbalansowane i tak wpisane w rytm dnia, by dzieci miały zapewnione dobre warunki nie tylko  szansę na rozwój indywidualny, ale również na pracę w grupie oraz wolną zabawę, tak ważną w rozwoju każdego dziecka.

 

 

ipgforestclassW International Preschool of Gdańsk wierzymy, że poprzez bliski kontakt z naturą możemy pełniej wspierać rozwój dziecka. Nasza nowa lokalizacja daje nam niezwykłą możliwość do korzystania z naturalnych zasobów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, dlatego chcemy by leśna edukacja, dająca tak wiele korzyści była stałym elementem planu zajęć. Zakładając, że zła pogoda nie istnieje zamierzamy codziennie opuszczać sale przedszkolne by eksplorować okolicę, poznawać rośliny, tropić mieszkające tam zwierzęta i stawać się ekspertami od zabaw leśnych. 

 

 

 

 

 

 

Gdańska Fundacja Oświatowa prowadzi szkoły na terenie Gdańska i Sopotu:

International School of Gdansk (szkoła podstawowa oraz liceum),
Gdańskie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Sopockie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Osiek”.