Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku

oraz Międzynarodowa Szkoła w Gdańsku otrzymały akredytację IB World School 060020.

www.ibo.org

pyp programme logo en

 

Wychowanie przedszkolne to pierwszy, niezwykle ważny, etap edukacji każdego dziecka. International Preschool of Gdansk to międzynarodowe środowisko, w którym poprzez zróżnicowaną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i zdolności ofertę pragniemy zapewnić dzieciom najlepszy i wszechstronny rozwój.

ulotka02

 

Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzone są w języku angielskim przy zapewnieniu realizacji polskiej podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN. Język angielski towarzyszy dzieciom w przedszkolu przez cały dzień, podczas zajęć dydaktycznych, zabaw, spacerów, posiłków. Dorastanie w dwujęzycznym środowisku wpływa na przyszłe zdolności językowe dziecka, ułatwia naukę kolejnych języków oraz rozwija umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Dzieci dwujęzyczne posiadają większą umiejętność koncentracji, lepiej radzą sobie z matematyką oraz z nauką czytania, którą wspomagamy stosując metodę Jolly Phonics.


W związku z naszym doświadczeniem w pracy z  nowoczesnymi , kreatywnymi metodami pracy, rozpoczęliśmy proces wdrażania Primary Year Programme. Celem programu jest takie kierowanie rozwojem dziecka, by rozwijać w nim 10 postaw profilu IB. Kształtują one człowieka: badającego, wszechstronnego, samodzielnego, komunikującego się, odpowiedzialnego, otwartego, opiekuńczego, podejmującego ryzyko, zrównoważonego, refleksyjnego.


ulotka05

W naszym przedszkolu poza tym, iż korzystamy z różnych metod pracy stymulujących harmonijny rozwój  każdego dziecka, wspieramy je w poznawaniu świata. Ważnym elementem naszej pracy są częste wycieczki edukacyjne  oraz organizowanie regularnych imprez i wydarzeń, które wspomagają proces edukacyjny. Elementy te uzupełniają projekty, które w danym momencie są realizowane.

 

Podczas pracy zapewniamy rodzicom indywidualne podejście do ich dziecka i wspieramy zarówno dziecko jak i rodziców w pokonywaniu nowych wyzwań. W celu pełniejszej indywidualizacji, wybrane zajęcia prowadzone są w małych grupach – uczestniczą w nich dzieci w zależności od swoich upodobań, indywidualnych zdolności i potrzeb. Jedną z takich form pracy są Learning Stations, metoda pracy polegająca na indywidualnej pracy dziecka z danym materiałem czy narzędzie pracy.


By rozwój naszych wychowanków przebiegał jak najbardziej harmonijnie, w całym procesie dydaktyczno-wychowawczym wspiera nas  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Osiek”.  Współpraca ta daje nam możliwość nie tylko szybkiego i sprawnego reagowania na pojawiające się trudności, ale i  jest szansą na wsparcie dzieci w rozwoju ich indywidualnych zdolności i talentów. Dzięki obecności specjalistów z dziedziny logopedii i pedagogiki, dajemy naszym dzieciom możliwość wyrównania szans edukacyjnych, a obecność psychologa oraz stały jego kontakt z opiekunem grupy sprawia, iż proces adaptacyjny w przedszkolu przebiega sprawnie i bez niepotrzebnego niepokoju rodziców.

ulotka01


W pracy z dzieckiem zawsze pamiętamy o nadrzędnej roli zabawy, która jest naturalną formą aktywności i zdobywania wiedzy o świecie. Wokół przedszkola znajdują się zielone tereny, dwa place zabaw, piękny trawnik, jak i duże boisko oraz ogródek botaniczny.

 

ulotka03Oferujemy bogatą ofertę zajęć ruchowych (w tym gimnastyka korekcyjna), które odbywają się zarówno na świeżym powietrzu, jak i wewnątrz przedszkola (posiadamy salę gimnastyczną oraz salę do tańca).  Bogatą ofertę zajęć sportowych uzupełniają zajęcia rozwijające kreatywność oraz innowacyjność. W naszym planie dnia znajdziemy również przestrzeń na dramę, sensoplastykę, lekcję w naszej bibliotece, a korzystając z nowych technologii wprowadzamy elementów języka hiszpańskiego.  Zajęcia dydaktyczne są odpowiednio zbalansowane i tak wpisane w rytm dnia, by dzieci miały zapewnione dobre warunki nie tylko  szansę na rozwój indywidualny, ale również na pracę w grupie oraz wolną zabawę, tak ważną w rozwoju każdego dziecka.

 

 

Gdańska Fundacja Oświatowa prowadzi szkoły na terenie Gdańska i Sopotu:

International School of Gdansk (szkoła podstawowa oraz liceum),
Gdańskie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Sopockie Szkoły Autonomiczne (szkoła podstawowa oraz liceum),
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Osiek”.