Oferta

Oferta realizowana jest w języku angielskim.

 

Wychowankowie

 • Wpieranie w radzeniu sobie w relacjach społecznych
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi 
 • Wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami edukacyjnymi
 • Konstruowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych adekwatnych do potrzeb 
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Praca interwencyjna w sytuacjach kryzysowych
 • Badania socjometryczne
 • Terapia pedagogiczna
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • Diagnoza i terapia logopedyczna

 

Nauczyciele

 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu programu wychowawczego
 • Wsparcie w konstruowaniu i realizowaniu profilaktyki
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych związanych z funkcjonowaniem grup 
 • Pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów rozwojowych wychowanków
 • Konsultacje indywidualne
 • Warsztaty i szkolenia
 • Materiały psychoedukacyjne

 

Rodzice

 • Wsparcie w procesie wychowania dzieci
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów rozwojowych
 • Interwencje w sytuacjach kryzysowych
 • Indywidualne konsultacje
 • Grupowe warsztaty psychoedukacyjne
 • Materiały psychoedukacyjne