Plan Dnia (może się różnić w poszczególnych grupach)

7:00 - 8:30

Przyjazd dzieci do przedszkola / Zabawy dowolne

8:30 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 9:30

Zajęcia dydaktyczne - Circle Time

9:30 - 10:15

Zabawy w kącikach tematycznych / Zabawy dowolne

10:15 - 10:30

Przekąska

10:30 - 11:00

Zajęcia dydaktyczne - Circle Time

11:00 - 12:00

Pobyt na świeżym powietrzu

12:00 - 12:30

Obiad

12:30 - 14:00

Odpoczynek / Zajęcia relaksacyjne, wyciszające / Słuchanie muzyki / Czytanie książek

14:00 - 14:30

Zupa i przekąska

14:30 - 17:30

Zabawy dowolne w sali/na świeżym powietrzu / Kluby / Praca indywidualna z dziećmi