• Uznanie podmiotowości i indywidualności każdego człowieka.

 • Traktowanie wszystkich z życzliwością i empatią.

 • Tolerancja i otwartość na różnorodność.

 • Relacje oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu.


 • Obowiązek dbałości o wypowiadane słowa, podejmowane działania oraz wspólne dobro i środowisko.

 • Świadomość tego, że gdy popełniamy błędy, należy je naprawić.

 • Wartość zarówno na poziomie osobistym jak i zespołowym.


 • Możliwość dokonywania samodzielnych wyborów.

 • Kształtowanie swojej ścieżki rozwoju.

 • Wolność myślenia i wyrażania siebie.


 • Proaktywność i gotowość do działania.

 • Przekonanie, że to, co i jak robimy, ma znaczenie.

 • Poszukiwanie obszarów do doskonalenia i rozwoju.